LCD ekranų blogi taškai: teisininko komentaras

- IT ir biuro technikos garantinis bei pogarantinis, negarantinis remontas, aptarnavimas ;

Daug pirkėjų skundžiasi blogais taškais lcd (skystųjų kristalų) monitoriuose, todėl prašome atidžiau pasiskaityti kiek koks gamintojas leidžia blogų pikselių savo gaminamuose ekranuose.

Jeigu vartotojai reiškia pretenzijas dėl monitorių kokybės, tai jos turėtų būti reiškiamos tiesiogiai pardavėjui. 

Civilinio kodekso nuostatos, susijusios su daiktų kokybe ir pirkėjo teisėmis, nėra vienprasmiškos.
Pagal Civilinio kodekso 6.327 str. bei 6.333 str. parduodamų daiktų kokybė turi atitikti sutarties reikalavimus, o jeigu jie nenurodyti – įprastus reikalavimus.
Todėl, jeigu sutartyje tarp mažmeninio pardavėjo ir vartotojo nėra nurodyta, jog LCD monitoriuose gali būti tam tikras kiekis taškų, tai pardavėjas, norėdamas atmesti vartotojo pretenzijas, turi įrodyti, kad toks monitorius atitinka įprastus reikalavimus. Tokie monitorių kokybės parametrai turėtų būti nurodyti gamintojo dokumentuose arba patvirtintuose standartuose.
Pardavėjo interesams yra naudinga kodekso 6.333 str. 6 d. nuostata, jog laikoma, kad daiktai neatitinka kokybės reikalavimų, jeigu jie neturi tų savybių, kurių pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t.y. tokių savybių, kurios būtinos daiktui, kad jį būtų galima naudoti pagal paskirtį. Manytina, kad nedidelis taškų kiekis LCD monitoriuose netrukdo jų naudoti pagal paskirtį.
Tačiau, jeigu pirkėjas yra vartotojas – fizinis asmuo, perkantis daiktą asmeniniams poreikiams, tuomet pardavėjo pareigos yra reglamentuojamos griežčiau. Civilinio kodekso 6.353 str. nurodyta, kad pardavėjas privalo vartotoją aiškiai informuoti apie parduodamo daikto kokybę ir ši informacija neturi būti klaidinanti. Taip pat numatyta, kad tuo atveju, kai pardavėjas pažeidžia savo pareigą, jis atsako už daikto trūkumus.
Kita vertus, kodekso 6.363 str. numatyta, kad vartotojui parduodamo daikto kokybė turi būti ne blogesnė, negu nustatyta atitinkamame techniniame reglamente (jei jis yra) ir pirkimo pardavimo sutartyje. Šiame straipsnyje konkretizuota, ką reiškia daikto atitikimas pirkimo-pardavimo sutarties sąlygoms:
1) daiktas atitinka daikto gamintojo nurodytus pateikiamų norminių dokumentų reikalavimus;
2) daiktas tinka naudoti tam, kam tokios rūšies daiktai paprastai naudojami;
3) daiktas atitinka kokybinius rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į daikto prigimtį bei daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl daikto kokybės.
Taigi, nors kokybės klausimų reglamentavimas nėra visiškai aiškus, apibendrinant galima teigti, kad tuo atveju, jeigu gamintojo dokumentuose ar techniniame reglamente yra numatyta, jog LCD monitoriuose gali būti taškelių, tai pirkėjų (tiek verslininkų, tiek ir vartotojų) pretenzijos gali būti atmestos, vadovaujantis tuo, jog tokia kokybė yra įprasta, su sąlyga, jeigu toks defektas netrukdo monitoriaus naudoti pagal paskirtį.
Jeigu pirkėjas įrodytų, kad monitoriaus dėl defektų negalima naudoti pagal paskirtį, tuomet pirkėjas gali reikalauti Civiliniame kodekse numatytų jo interesų gynimo būdų: sumažinti prekės kainą, pakeisti prekę kita, pašalinti monitoriaus trūkumus ar atlyginti tokio pašalinimo išlaidas. Kodekso 6.363 str. numatyta, kad pirkėjas gali reikalauti pakeisti techniškai sudėtingą ir brangią prekę tik tada, jeigu jos kokybės reikalavimai iš esmės yra pažeisti. Manytina, kad ginčo atveju būtų galima įrodyti, kad monitorius yra techniškai sudėtinga ir brangi prekė, todėl pirkėjas neturėtų teisės reikalauti jį pakeisti kitu.
Pardavėjo pozicija visais atvejais būtų stipresnė, jeigu jis pirkimo-pardavimo sutartyse ar kitu būdu informuotų pirkėjus apie leistinus monitoriaus defektus. Informavimo būdas turi būti toks, kad ginčo atveju pardavėjas galėtų įrodyti informavimo faktą.

AOC monitoriai
Monitoriai priskiriami II klasei. Kategorija A ir B yra juodas arba baltas taškas, kategorija C yra spalvotas – raudonas, žalias ir mėlynas taškas. Pirma lentelė yra blogų taškų kiekis 1 milijonui taškų, antra lentelė yra paskaičiuota pagal monitoriaus taškų kiekį.

BENQ monitoriai

Monitoriai priskiriami Clas II
Lentelėje esantys kiekiai yra 1 milijonui taškų. Kiek monitorius turi taškų, žiūrėkite instrukcijoje prie monitoriaus.

BELINEA monitoriai
Monitoriai priskiriami II kategorijai
Lentelėje esantys kiekiai yra 1 milijonui taškų. Kiek monitorius turi taškų, žiūrėkite instrukcijoje prie monitoriaus.

Typ 1 ir Typ 2 yra juodas arba baltas taškas, Typ 3 spalvotas taškas.

CTX monitoriai
Monitoriai priskiriami II kategorijai
Lentelėje esantys kiekiai yra 1 milijonui taškų. Kiek monitorius turi taškų, žiūrėkite instrukcijoje prie monitoriaus.

Pixelfailure class 1:
0 defects (no single one). No competitor is using that.
CTX offer sfor S530 and S730 101 days 0 dead pixel warranty!

Pixelfailure class 2:
max. 5 defect subpixels
plus 2 allways bright pixels (all 3 subpixels)
plus 2 allways dark pixels (all 3 subpixels)
plus 2 clusters (in an array of 5 to 5 pixels (not subpixels) 2 defect subpixels allowed)
per million pixel

For 15" you have to multiply with 0.8 and for 17“ and 19" with 1.3 .

HYUNDAY monitoriai
Monitoriai priskiriami II kategorijai
Lentelėje esantys kiekiai yra 1 milijonui taškų, padalinta iš monitoriuje esančių taškų kiekio.

Type 1 ir Type 2 yra juodas arba baltas taškas, Type 3 spalvotas taškas

15“

17“/19“

LG monitoriai

NEC monitoriai
Monitoriai priskiriami II kategorijai
Lentelėje esantys kiekiai yra 1 milijonui taškų. Kiek monitorius turi taškų, žiūrėkite instrukcijoje prie monitoriaus.
Type 1 ir Type 2 yra juodas arba baltas taškas, Type 3 spalvotas taškas

Definition of Fault Classes

Maximum number of faults per type per million pixels

Class

Type 1

Type 2

Type 3

Cluster with 1 type 1 or 2

Cluster of type 3 faults

I

0

0

0

0

0

II

2

2

5

0

2

III

5

15

50

0

5

IV

50

150

500

5

50

SAMSUNG monitoriai
- BRIGHT DOT Maximum allowance quantity : 1 point
- DARK DOT Maximum allowance quantity : ~15 inch : 7 point
~17 inch : 10 point

Ar blogas taškas atitinka „BRIGHT DOT“ ar „DARK DOT“ nustato tik serviso centras pagal SAMSUNG pateiktą taško ryškumo nustatymo technologiją.

SONY monitoriai
SONY monitoriai atitinka ISO 13406-2 (2 klasė) blogų taškų kiekio politiką (žiūrėti NEC lentelę). Sony declares that our displays are complying to ISO 13406-2. For 1 million pixels it is allowed to have 2 white or 2 black or 5 colored defects.

VIEWSONIC monitoriai
ViewSonic monitoriai negali turėti nei vieno juodo ar balto taško. Spalvotų taškų kiekis skaičiuojamas pagal ISO 13406-2 (2 klasės) lentelę (žiūrėti NEC lentelę). If just one pixel is completely faulty, the customer can return the LCD monitor to ViewSonic in exchange for a new one. Only in the area of faulty sub-pixels, which usually do not have a noticeable affect on picture quality, does ViewSonic follow the guidelines in the standard ISO 13406-2 (Class 2).

PHILIPS monitoriai
Philips blogų LCD taškų kiekis yra nurodomas kiekvienam modeliui atskirai. Kokio tipo yra blogas taškas nustato Philips serviso centras. Modelių lentelė yra padaryta 2005.06. Naujesnių modelių blogų taškų kiekio lentelė yra Philips serviso centre.

 

Navigacija: | Apie|Naujienos|Produktai|Kainos|Sprendimai|Patarimai|Registracija|Aptarnavimas|Darbas|Kontaktai|Titulinis psl.|